14/09/17  Tin của trường  128
Thông báo nhà trường
 25/04/16  Tin của trường  319
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Phổ An.